vendredi 8 avril 2016

كشخ الغناء صرت ليه ناشي للشاعر صالح بوراس التامزرطي
من صنعات الشعر الشعبي التونسي وخاصة في غرض الأحرش وقت اللي الادباء يتحكـُّوا على بعضهم ويرميوا لبعضهم رهانات للمبارزة الشعرية، نوع معروف باسم الكشخ أو الكشخي. والمقصود بالكشخ أن الشاعر ينظم قصيدته بالحروف الكل ما عدا الحروف الشفاهية (الباء والميم) بصورة اللي الفم ما يتسكرش يحب يقول يقعد مكشر على انيابه وهو نوع من العدوانية. مثال في الكشخ للشاعر صالح بوراس التامزرطي في ميزان المسدس.

كشخ الغناء صرت ليه ناشي

كشخ الغناء صرت ليه ناشي *** نقد العطاشي
قهرت الذي جاي قاصد لطاشي
***
كشخ الغناء صرت انا ليه داري *** ع الصّح جاري
قهرت الذي جاي قاصد قحاري
لا يستحي ليس يجعر يذاري *** أسد ضاري
حصل هذا قنيل القراش
***
كشخ الغناء صرت انا ليه حايز *** ع الصّح جايز
قهرت الذي جاي قاصد زقايز
نخلـِّيه كي النّعش هازز جنايز *** ذليل جايز
ندقدقه لين يرجع ارشاش
***
كشخ الغناء صرت انا ليه كارَه *** صايغ اشعارَه
قهرت الذي جاي يغدي خسارَه
يرجع صديد يخلِي ديارَه *** جاني صدارَه
زنديق تحقيق لايستحاشي
***
كشخ الغناء صرت انا ليه ناصص *** ع الصَّح قاصص
قهرت الذي جاي لِيَ يلآصص
نخَلـِّيه على شد الادراك غاصص *** العقل خاصص
نسقيه كيسان حرّ الدهاشِ
***
كشخ الغناء صرت انا ليه صاين *** عالصّح كاين
قهرت الذي قاصد الشـّرْ خاين
سرَّاق هنتاش ليس يداين *** ساس الضغاين
خرصيص لآ يقد طرز النقاش
***
كشخ الغناء صرت انا ليه صايغ *** لآ نيش رايغ
قهرت الذي جاي للجهل طايغ
نسقيه كيسان حر الدايغ *** تزيغ النزايغ
العاطشة نقدها نصير ناشي
***
كشخ الغناء صرت انا ليه قادد *** ع الصح شادد
قهرت الذي جاي لِيَ يضادد
صالح نقد الغناء ليه حدد *** ياللـِّي استادد
خاطيك ساس الغناء لآ تقدَّاشِي

بالطبيعة الغنَّاي المقصود واللي موجه ليه هالقصيد مطالب يرد بالكشخ وفي نفس القافية متاع المطلع عملاً بالقاعدة المعروفة في الشعر الشعبي:" الغناء بالضُّدْ اللي سمعت رُدْ"

Aucun commentaire: