jeudi 23 janvier 2014

أصل الغناء ليه نظمان
للعربي النجَّار
الميزان: موقف مربَّع عريض
الغرض: أحرش
أصل الغناء ليه نظمان *** في لهجة الصُّوت ميزان
لا يزيد لا يخٌصْ نُقصَان *** والطـَّبْع خانه بخانه
***
ليه الذي شيخ نبهان *** أديب من أدبة زمان
بفصِّل الشعر بيبان *** بتفاكرُه والفطانه
---
ماهوش لبليد الآذهان *** داخل قبالَه بجهلان
هو وسعفاه عصيان *** من جبل خارج اريانَه
---
لا صوت لا ريق يبنان *** لا دفوع بملافظ حنَانْ
في مبلغ العلم شيطان *** لزَّه الليله وجانا
---
ما طاح كان وين يطمان *** لا منع من هم ثعبان
أرقط حال ذات نهشان *** صايل ملبلب لسانَه
---
كما سيف نهار الافتان *** مولاه تيتوح شجعان
يزهر كما صيد غضبان *** شرّع كفوفَه شحانَى
---
من يغشمه يصير طشَّان *** متفرك مثيل رمَّان
ما يفيدشي فيه جبران *** لو يجوه طبَّه قرانَه
---
لاني على سطو ثعبان *** لا صيد بالكفْ طعَّان
آنا الذِي نغُرْ كيسان *** ترياق للي بدانا
---
ونكويه من فوق الأكنان *** بمحَاورْ صهيد نيران
قُدَّامْ غنجات الأعيانْ *** يُجْلادْ بالخٍيزرانَه
---
بميتين من يد انسان *** من سعفتي متين ذرعَان
لين يتركَه باكم لسان *** داهش مغَيِّب اذهانَه
---
وبذكير كلآب طليان *** نجمع زروصَه والآسنان
ونزيد حتَّى النيبان *** بالعنترَه والشهانَه
---
وفي رقبتَه نجعل قران *** من غُلْ بسلاسل متَان
لاجل انُّه شيخ رعيان *** ما يعرف الآ الدُّوانَه
---
نورِّيه تَو المعفان *** كيفاش بالكف لطمان
خدِّيه وقليع الاوذان *** قُدَّام لمَّه حذانا
***
ونخَرِّجُه زُنْط عريان *** من عرس ربخات الآعكان
دمعه على الخد سكبان *** مذلول في كُبْر هانَه
---
ونحوز العرس حوزان *** باسعاف من ضنوة البيزان
وناخذ من الغيد الارهان *** للوصل خافي بيانَه
---
وانَّال منهم بطربان *** ملقاهم بغير خوفان
في غاسق ظلام يدكان *** حوّزت كَمْ من فلانة
---
وآنا الذي جمع الآوطان *** مُشَاد فيهم شهران
العربي النجَّار فطـَّان *** أديب صاحب رصانه
---
سلامي على كُلْ شُبَّان *** وشيوخ كبرى ونسوان
ما شيِّر خطيف الآمزان *** في سحاب غلـَّق اركانَه
---

Aucun commentaire: