jeudi 23 juin 2016

من أغاني نساء الجزر: قرقنة

لا ناخذ الشايب ولآ بو وشريطه *** ويقوم نصف الليل ع القرنيطه

لا ناخذ الشايب ولآ مغنيني *** ويقوم نصف الليل ويخلليني
***
من صابني تحت السفينة اميله *** ونرى وليدي وين يبات الليله

من صابني تحت السفينة ملـُّو *** ونرى وليدي وين يشعل ضَـُّو

من صابني تحت السفينة كرشو *** ونرى الغالي وين يفرش فرشو

يد بركة الصلآح وبابا الشايب *** والـِّي نحبه في الفلايك غايب
***
يا راقدة بالنوم قوم تفرّج *** على جمالنا مروّحه بالضريغ تدّرّج

ثنية الضريع يا بنت تعرفهاشي *** والآ نموت بعلتي في }اشي.

ولآمرأة أخرى من قرقنة
برّحت ع الشلبة جاني البوري *** أمَّا الصبارص موش من ميكولي

اسكت ما تغنِّيش يعكيلو زرصة *** يهرِّيك ما هرَّى الضريع المرسى

Aucun commentaire: