jeudi 28 mai 2015

أزرڨ حجر واد يوَدِّب وينهمغرض. كوت  الميزان: مسذّس
( العربي النجَّار)

أزرڨ حجر واد يوَدِّب ويلعب *** مڨلفط مشحّب

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة مجرّبِ

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب وينهم *** مڨلفط ملجّم

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة محزّمْ

نهار الْ بدا الحَبْ في القوم يغشم *** ع الجيش يدهم

وفي كل عَتَّاي بالسيف يضربْ

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب ويرمق *** مڨلفط مطهّق

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة يصلمڨْ

نهار ال بديْ كل عتَّاي يشفڨْ *** نهار الْ تعوّڨْ

لذياب ع الفايتة وڨت مغرب

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب يريّسْ *** مڨلفط مكيّسْ

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة بفدعس

نهار ال بدت فيه لرياح تدعسْ *** نهار الْ تغلـّسْ

شمس الضحى وكل خوَّاف يهرب

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب يلهّطْ *** مڨلفط مشبّطْ

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة محنّطْ

نهار الْ بدا فيه ع الڨوم يهبطْ *** كما طير يُسڨطْ

عن فرخ طرشون يعشم بمخلبْ

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب يمزعل *** مسرّج مكفّل

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة مغلـّلْ

نهار الْ ضبح كحْ بارود زلزلْ *** هاكه مجندل

وهاذاكْ مجروح دمّه يشخّبْ

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب يشالي *** مڨلفط جبالي

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة جلآلي

نهار زغرطوا ضافرات الخجالي *** نهار الخصالي

نهار الذي الخيلْ علْ البلْ تزغبْ

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب ويجلحْ *** مڨلفط مصفّحْ

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة مسلـّحْ ْ

نهار الْ بدا كل عاتِي مجَرّحْ *** أخته تنوّحْ

نهار الذي ع الفراسين يُصعُبْ

***

أزرڨ حجر واد يوَدِّب ويصعَدْ *** مڨلفط مبغددْ

رٍكبُه ڨليد للنّزاعة مزرّدْ

العربي النجَّار شاعر مذبّد *** في كل مڨصد

مشهور الأعراف منِّي تحسّبْ

***

مشهور لعراف منِّي تخلـّفْ *** الموضع وتتَلـّفْ

وآنا الذي صيد غشـَّام نصدف

في طعنة الذّم بالسيف نقصفْ *** عمر كل مڨيِفْ

لساني من الرمح أمضى وأنشبْ

Aucun commentaire: