samedi 22 août 2015

كوت للعرف أحمد ملآك
ميزان مسدس عريض
ضحضاح ما يڨطعه كان ناوي *** سريع الخطاوي
يڨوى على الضيم يصبر يلاوي
مكروم في الصيف مرتاح ڨاوي *** مولاه شاوي
بالعمر ما سرّحه في النواوي
ذيله بدا في الحوافر يساوي *** مهَرّجْ بلاوي
مڨيد ومهجور بين الرّسَاوي
مطبوع ولد الفحوله صراوي *** دخلي معاوي
منڨـّطْ كما الفهد أزرڨ سماوي
يشبه من الرِّيم مڨنوط خاوي *** عريض الصهاوي
عظمه على المخ مڨفول راوي
يعزم على الفجر فوڨ النداوي *** على الڨوت طاوي
عرڨه على الدِّير صوّب رغاوي
مولاه صنديد ماهوش حاوي *** يوم البلاوي
يشڨ الخنڨ مڨطوع في الڨواوي
يمرڨ على شيخ بالسر ضاوي *** يريّح حصانه
ويصبح على الصبح ڨاصد مكانه.

Aucun commentaire: