lundi 18 janvier 2010

سعاني هوى العازبة للعرف أحمد بن موسى


في ميزان المسدس وفي نوع المستف ،قصيد سعاني هوى العازبة يُعتبر منارة من منارات الشعر الملحون التونسي وقع معارضته عديد المرّات من عدد كبير من الشعراء لكن ما ثمة حد اللي ينجم يوصل لمنزلة بن موسى.

سعاني هوى العازبة لين حرصني***كبسني دهسني
حبس حسني هسني لين ترسني

***
سعاني هوى العازبة لين صلبني***رعبني شغبني
عطب طبني كبني قلبني
ضرب هبني لبني لين غلبني***نكبني نهبني
تفصلتو ثوب بدني لبسني

***
سعاني هوى العازبة لين حدفني *** ندفني صرفني
شغف طقني لفني لين خسفني
ردف سفني قفني داه يفني***خطفني لقفني
كما الملح من تحت كفه مرسني

***
سعاني هوى العازبة لين قطعني***تبعني فجعني
صدع قعني وعني لين خلعني
مضى دعني جعني لين خضعني***زرعني ضرعني
تقوى على كل جهة وكسني

***
سعاني هوى العازبة لين دمغني***صدعني صبغني
طغا مغني رغني لين فرغني
صرع دغني جغني لين صبغني***فرغني مضغني
ترودس ردس حط ساقه عفسني

***
سعاني هوى العازبة لين غصرني ***جمرني قهرني
تنومر نمر مرني ما عذر بي
صدم صرني جرني ما عبرني***نشرني عصرني
ترصدت عل قرب سوحه عكسني

***
سعاني هوى العازبةلين درزني***نغزني عززني
درز لزني هزني لين قلزني
حرز حزني ما فرزني*** حززني قززني
كما هايشة حط لسنه لحسني

***
سعاني هوى العازبة لين مكثني ***نكثني ندثني
بحث حثني رثني لين حرثني
لبث يثني هثني لين مرثني***رفثني ورثني
كما صاقعة جا معارض دعسني

***
سعاني هوى العازبة لين حرضني***مغضني لين قرضني
ركض لظني هضني لين قرضني
عطب عضني فضني لين قبضني ***نغضني دحضني
تحت الثرى والدواحس دحسني

***
سعاني هوى العازبة لين قتلني*** شغلني ذبلني
تلوى لوى زاد عني ختلني
تحورج حرج بالتحارج وصلني***مكني مغني
قطع سديد المفاصل غرسني

***
سعاني هوى العازبة جا محرج***تفرج تبرج
تحورج حرج جايني بالتضجج
الشعر من ولد موسى مخرج***ياللي تبرج
يا معترض عنه قداش تسني

Aucun commentaire: